TIN HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
1448852895093_1

Trường học an toàn và những câu chuyện

Nhằm giúp các trường học trong địa bàn chuẩn bị tốt hơn để ứng phógiảm thiểu tối đa các rủi ro thảm họa, lớp tập huấn “Trường học an toàn cho giáo viên tiểu học” được tổ chức tại hai thành phố Sơn La (ngày 21-22/11/2015) và Lai Châu (24-25/11/2015), trong khuôn khổ dự án “Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng lồng ghép giới tại các vùng dân tộc thiểu số ở Tây Bắc Việt Nam”, đồng tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Hội Chữ thập đỏ Pháp và Hội Chữ thập đỏ Mỹ, do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp thực hiện với các cơ quan ban, ngành của địa phương tại Sơn La và Lai Châu. Tiếp tục đọc Trường học an toàn và những câu chuyện