08/06/2016 Lượt xem: 721

       Trên trang thisinh.thithptquocgia.edu.vn đã bắt đầu mở cổng tra cứu giấy báo dự thi THPT Quốc gia năm 2016. Thí sinh sẽ tra cứu được các thông tin quan trọng chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Tra cứu giấy báo dự thi trên trang http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ 

Sau khi đăng nhập thành công các em vào mục tra cứu sau đó sẽ xuất hiện mục nhỏ hơn: Tra cứu giấy báo dự thi, các em vào mục đó.

Da co giay bao du thi THPT Quoc gia nam 2016

Lưu ý: Một số cụm thi đã hoàn thành và cung cấp thông tin giấy báo dự thi của thí sinh, những em chưa tra cứu được giấy báo dự thi là do cụm thi chưa hoàn tất các thông tin, truy cập lại trong thời gian sau.

Giấy báo dự thi sẽ cung cấp các thông tin:

Da co giay bao du thi THPT Quoc gia nam 2016

Giấy báo dự thi của thí sinh thi THPT Quốc gia năm 2016

– Hội đồng thi

– Địa chỉ điểm thi

– Số báo danh

– Môn thi

– Phòng thi

– Ngày thi

– Thời gian bắt đầu thi.

– Thời gian và địa điểm thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi