19/05/2016 Lượt xem: 757

Câu I (2,0 điểm)

  1. Trình bày đặc điểm vùng núi Đông Bắc
  2. Trình bày hậu quả của việc tăng nhanh dân số ở Việt Nam

Câu II (2,0 điểm)

  1. Kể tên các cửa khẩu quốc tế của nước ta giáp Lào
  2. Xác định các trung tâm công nghiệp và quy mô giá trị sản xuất của nó ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu III (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

Diện tích và sản lượng lúa của nước ta (1990 – 2013)

Năm 1990 1995 1999 2006 2013
Diện tích (nghìn ha) 6.042 6.765 7.653 7.324 7.900
Sản lượng (nghìn tấn) 19.225 24.963 31.393 35.859 44.100

 

  1. Hãy tính năng suất lúa của nước ta thời kỳ 1990-2013.
  2. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất và sản lượng lúa của nước ta qua thời kỳ 1990-2013.
  3. Nhận xét về sự biến động diện tích, sản lượng và năng suất lúa nước ta thời kỳ 1990-2013.

Câu IV (3,0 điểm) 

  1. Phân tích các điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến việc phát triển cây lương thực ở nước ta. Tại sao diện tích trồng cây lương thực của nước ta trong những năm gần đây có xu hướng giảm đi?
  2. Phân tích việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ

———- HẾT ———

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) trong khi làm bài. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

 

 

 

File đính kèm:
FileGhi chúFile sizeLần sửa cuối
Đề thi thử + HDC môn Địa lí lần 1  19/05/2016