19/05/2016 Lượt xem: 542

Câu 1(2 điểm).

1)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số .

2) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có tung độ bằng 3.

Câu 2 (1điểm)

1) Cho  và .Tính giá trị của biểu thức:                                     

2) Cho số phức . Tìm   

Câu 3( 1,5 điểm)

1) Giải bất  phương trình sau:

2) Tính tích phân sau:

Câu 4 (1điểm)

Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, ,. Hình chiếu của đỉnh A’ trên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm H của cạnh BC, cạnh bên tạo với đáy góc 30o. Tính thể tích khối lăng trụ và khoảng cách từ B’ đến mặt phẳng (ACC’A’).

Câu 5 (1điểm)

     Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho điểm  và mặt phẳng

. Viết phương trình mặt cầu tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng . Tìm tọa độ tiếp điểm.

Câu 6 (1 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có N là trung điểm của BC và đường thẳng AN có phương trình , điểm  thuộc đoạn BD sao cho . Gọi H là điểm thuộc tia NB sao cho . Tìm tọa độ các đỉnh của hình bình hành biết  và H thuộc đường thẳng

Câu 7 ( 1,5 điểm)

1)  Một công ty cần tuyển 3 nhân viên mới. Có 5 nam và 4 nữ nộp đơn dự tuyển. Giả sử khả năng trúng tuyển của mỗi người là như nhau. Tính xác suất để trong ba người được tuyển có ít nhất 2 nam.

2)  Giải bất phương trình:

 

Câu 8 ( 1điểm) Cho   là các số dương thỏa mãn: . Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

……………………………….Hết……………………………….

File đính kèm:
FileGhi chúFile sizeLần sửa cuối
Môn Toán. doc  19/05/2016