12/12/2015 Lượt xem: 826

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng cộng sản Việt nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, công bằng, văn minh.
            Đoàn là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam. Trong hệ thống này Đảng là người lãnh đạo, Đoàn là một trong các tổ chức thành viên tạo nên quyền lực của nhân dân theo cơ chế: ” Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ và nhà nước quản lý”.
Đối với phong trào thanh niên và các tổ chức xã hội của thanh niên (gồm: Hội LHTN Việt nam, Hội sinh viên Việt Nam…) Đoàn là hạt nhân chính trị, đóng vai trò nòng cốt trong các phong trào và các tổ chức thanh niên. Đoàn ủng hộ giúp đỡ các Hội thanh niên thực hiện mục đích, tôn chỉ theo Điều lệ của các Hội.

Đoàn trường THPT Thảo Nguyên được thành lập từ năm 1976, Đoàn trường  Luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện, chỉ đạo kịp thời của Chi Bộ- BGH và BCH Huyện Đoàn Mộc Châu, sự phối hợp tốt với các tổ chức Đoàn thể, Hội trong trường. Số lượng lớn các đồng chí ĐV thuộc CĐ GV trẻ trực tiếp làm công tác chủ nhiệm thuận lợi trong việc chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các hoạt động của đoàn.

Nhìn chung các thành viên trong BTV, BCH Đoàn có năng lực công tác, một số đồng chí có nghiệp vụ Đoàn vững vàng, ĐVGV nhiệt tình trong mọi công việc của Đoàn và Nhà Trường. Cán bộ Đoàn là học sinh rất gương mẫu, nhiệt tình trong công tác, có ý thức trách nhiệm cao, luôn đi đầu trong mọi hoạt động.